EUR-lex

EUs juridiske database med adgang til gældende lovgivning, EU-tidende, traktater, internationale aftaler, retspraksis mv.

EUR-lex

EUs juridiske database med adgang til gældende lovgivning, EU-tidende, traktater, internationale aftaler, retspraksis mv.

Indhold i EUR-lex

EU-database med adgang til traktaterne, EU-tidende (fra 1998 – d.d.), konsoliderede retsakter, lovgivning under forberedelse samt retspraksis.

Indholdet inddelt i samlinger:

  • Traktaterne
  • Internationale aftaler
  • Gældende lovgivning
  • Konsolideret lovgivning
  • Forberedende arbejde
  • Retspraksis (bl.a. EU-domme fra 1954 og frem)
  • Spørgsmål og forespørgsler fra Europa-Parlamentet

Bemærk linket i venstremenu, som ændres afhængig af hvilken samling du vælger. Linket giver adgang til en søgeside.

Tips fra bibliotekaren 

Hvis problemer med søgning, klik på "?" hvor det optræder eller læs EUR-Lex's egen vejledning.

Hjælp til at forstå EU lovgivningens elementer: EU-rettens ABC

Fakta om EUR-lex

Leverandør EU

 

Sidst opdateret: CBS Library // 02/04/2024