Civilsamfundet i statens skygge


Abstract:

Der igangsættes et forskningsprojekt, som er handlingsorienteret og formidlende. Projektet kortlægger det danske civilsamfunds historie og udvikling. Projektet trækker linjerne helt op til dag og der gøres status i forhold til civilsamfundets tilstand og rolle i dag

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Kulturstyrelsen

Institut:

Department of Business and Politics

Samarbejdspartnere:

Københavns Universitet

Status:

Afsluttet

Startdato:

26-06-2014

Slutdato:

30-06-2019

The page was last edited by: Dean's Office of Research