Projektdeltagere

Innovationsnetværk for informationsteknologi (InfinIT)


 

Abstract:

InfinIT har som ambition at understøtte den digitale udvikling i Danmark ved at være landets førende IKT-netværk for brobygning og videnudveksling mellem erhvervsliv og videninstitutioner med henblik på øget IKT-dreven innovation inden for en række sektorer og brancher.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Styrelsen for forskning og innovation

Samarbejdspartnere:

FORCE Technology, Syddansk Universitet, Alexandra Instituttet, Aarhus Universitet, IT-Universitetet i København, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet

Status:

Igangværende

Startdato:

06-07-2018

The page was last edited by: Dean's Office of Research