Projektdeltagere

  • Coordinator: Stefano Ponte

Magt og ulighed i globale produktionssystemer (PIPS)


Abstract:

Globaliseringen af produktionen har givet nye vindere og tabere inden for og på tværs af nationer. Global Production System’s (GPS) videnskabelige studier inden for økonomisk sociologi og økonomisk geografi viser, at Global South-aktørernes deltagelse i GPS'er ikke har ført til væsentlige stigninger i værditilvækst i disse lande. Da uligheden i fordelingen af værditilvæksten mellem det globale syd og det globale nord fortsætter, har vi brug for mere viden om, hvordan førende virksomheder udøver magt over deres leverandører, og hvilke typer og kombinationer af magt, de giver. Forskning har fokuseret på asymmetrier i forhandlingsstyrken uden at undersøge, hvordan andre former, såsom institutionel, demonstrativ og forfatningsmæssig magt, underbygger eller udfordrer eksisterende forhandlingsmagtubalance over tid. For at tackle disse begrænsninger udvikler PIPS en ny teori om magt i GPS'er fra et nord-syd-perspektiv og giver nye tip til offentlige myndigheder og folkelige bevægelser om, hvordan man skal tackle uligheder. Empirisk analyserer PIPS de globale værdikæder for spisedruer og vin i Chile og Sydafrika. Disse to lande har lignende produktionsbetingelser, men divergerende outcome med hensyn til ulighed

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Danmarks frie forskningsfond

Institut:

Department of Management, Society and Communication

Status:

Igang

Startdato:

01-07-2020

Slutdato:

01-07-2024

The page was last edited by: Dean's Office of Research