Effekten af social indflydelse på produktion af viden: En analyse af akademisk produktivitet (Academic Productivity)


Abstract:

Vigtigheden af videnskabelig produktion for den økonomiske udvikling i avancerede lande er bredt anerkendt. I den sammenhæng findes der i dag megen viden om, hvilke individ-relaterede faktorer, der fører til forskelligheder i universitetsforskeres produktivitet målt ved videnskabeligt output. Imidlertid ved vi meget lidt om den sociale påvirkning, der fører til forskelligheder i forskeresproduktivitet. Dette projekt vil undersøge dette aspekt. Den generelle hypotese er at kvaliteten af det lokale forskningsmiljø via social påvirkning influerer videnskabelig produktivitet. Det forventes dog at der er betydelig heterogenitet i effekterne for forskellige typer af videnskabsfolk. Det forventes at lavere videnskabelig status fører til en højere grad af social påvirkning fra kvaliteten afforskningsmiljøet. Relateret er forventningen om at påvirkningen er stærkere for yngre forskere. Det forventes også at de forskere, der var mest forskellige fra den faglige kerne i forskningsmiljøet, da de blev en del af forskningsmiljøet, oplever størst social påvirkning. Disse hypoteser testes via et naturligt eksperiment. Eksperimentet bestod i at forskerne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, efter en omstrukturering, blev tilknyttet nydannede institutter, der blev dannet efter topledelsens ønsker omkring sammensætningen af fagligheder, og ikke ud fra forskernes ønsker eller ud fra deres historiske produktivitet.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Danmarks frie forskningsfond

Institut:

Institut for Innovation og Organisationsøkonomi

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-03-2014

Slutdato:

03-06-2019

The page was last edited by: Dean's Office of Research