Projektdeltagere

  • Partner: Julie Uldam

The paradox of activism: Combining violent, popular and institutional approaches (Activism Paradox)


Abstract:

Teoretisk vil projektet udvikle koncepter fra politisk diskursteori og give nye forklaringskoncepter til bedre at indfange intranetværksdynamikker i ekstraparlamentarisk politik. Derudover vil den adressere den stort set oversete opmærksomhed på koncepterne 'mediation' og 'mediatisation' i politisk diskursteri.Empirisk vil projektet dokumentere aktivisters forståelse af måder på hvilke performative og medierede aspekter ved aktivisme influerer befolkningens mening og policy making. Det vil kaste lys på to interrelaterede emner: (1) Intranetværksuoverenstemmelser om vigtighed knyttet til befolkningsappeal, institutionel impact og antagonistisk handling ved planlægning af counter-summit og (2) disse dynamikkers rolle i at skabe aktivisters engagement med medier. Det vil også knytte resultaterne til projektets mentors arbejde for at styrke projektets påstand om at være vidensmæssigt generaliserbar. Det vil også bidrage til diskussionen deltagerobservering i organisatorisk forskning samt diskussioner om udvikling af en etisk guide til CBS, da ingen sådan eksistere i øjeblikket.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Institut:

Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-09-2011

Slutdato:

07-03-2014

The page was last edited by: Dean's Office of Research