CBS skal orkestrere stor satsning på registerforskning

Nyheder

CBS står i spidsen for at koordinere et omfattende datavarehus med et samlet budget på 80 mio. kr. Det vil give dansk samfundsvidenskabelig forskning mulighed for at lave undersøgelser, der ikke kan udføres andre steder i verden.

 
17/11/2017

Hvad er sammenhængen mellem indkomst og helbred, helbred og arbejdsmiljø eller uddannelse og ulighed? Og hvordan sikrer vi vækst og velfærd?

Svarene kræver en stor samkørsel af data, og de vil snart blive tilgængelige.
Med et nyt datavarehus, Danish Research Data for the Social Sciences (DRDS), skal Copenhagen Business School (CBS) drive en koordinering af Danmarks enorme mængder af samfundsdata.

Rektor ved CBS Per Holten-Andersen ser store fordele ved DRDS, som han mener giver Danmark en stor konkurrencefordel:

”Vi bliver i stand til at undersøge nogle emner i dybden i Danmark, som udenlandske forskere kun kan drømme om. Med DRDS får vi flere og bedre data på tværs af samfundsvidenskabelige miljøer, og det vil tiltrække de bedste forskere og give mulighed for publiceringer i de mest anerkendte tidsskrifter”, siger rektor ved CBS Per Holten-Andersen.

Budget på 80 mio. kr.
CBS’ rolle er at skaffe adgang og formidle både nationale og internationale data til brug for både forskere, institutioner og virksomheder. Data skal skabe grundlag for innovative analyser af samfundsøkonomiske problemstillinger vedr. beskæftigelse, startups, finansiering, innovation, produktivitet og konkurrenceevne.

DRDS har et samlet budget på over 80 mio. kr., hvoraf Uddannelses- og Forskningsministeriet bidrager med 36 mio. kr.

Unikke data for erhvervsforskning
Danmark har allerede nogle af verdens bedste registre, som forskere kan tilgå. Men de nye tilføjelser tæller bl.a. en erhvervsstatistisk database for alle danske virksomheder og adgang til internationale databasers information om virksomheder og markeder.

Forskningsdekan ved CBS Peter Møllgaard har også store forventninger til DRDS:
”Ambitionen er at løfte datagrundlaget for forskning i erhvervenes forhold til samme niveau, som vi kender det fra personstatistikken”.

Forskerne kan ved at samkøre sundhedsdata med privat- eller virksomhedsøkonomiske data opnå en helt unik viden om mikro-sammenhænge i Danmark for hele befolkningen, fx hvordan sammenhængen er mellem indkomst og helbred, helbred og arbejdsmiljø eller uddannelse og ulighed, uddyber Peter Møllgaard.

”DRDS vil gøre det muligt at fortsætte og forny den stærke danske tradition for forskning baseret på samkøring af registre inden for både samfundsvidenskaberne og sundhedsvidenskab – og at koble de to for at skabe ny spændende viden”, slutter Peter Møllgaard.

Læs Uddannelses- og Forskningsministeriets pressemeddelelse

For flere informationer kontakt:

Professor ved CBS Søren Hvidkjær
Journalist ved CBS Matilde Hørmand-Pallesen
Fakta om DRDS – Danish Research Data for the Social Sciences

  • DRDS er et samarbejde mellem Copenhagen Business School, Danmarks Statistik, Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Danmarks Nationalbank, De Økonomiske Råds Sekretariat samt ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
  • Forskningsinfrastrukturen vil beskæftige sig med at sikre universiteterne adgang til en lang række internationale samfundsvidenskabelige databaser og udvikle et datavarehus, hvorfra forskere via Danmarks Statistik kan få adgang til registerdata om virksomheder på mikroniveau.
  • Forskningsinfrastrukturen forventes at styrke forskning inden for særligt de økonomiske forskningsområder og grundlaget for politiske beslutninger om bl.a. økonomisk vækst og velfærd.
  • Læs mere om, hvad forskningsinfrastrukturer er – og hvorfor de er vigtige.
     
Sidst opdateret: Communications // 17/11/2017