Department of Management, Politics and Philosophy

MPP is a core part of CBS, and its largest and most diverse Department, dedicated to critical and cutting-edge research in the humanities and social sciences with a focus on the study of the human in society.

Go to our English website for more information
PH18

Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF) / Department of Management, Politics and Philosophy (MPP) blev etableret i 1995 og har til huse på CBSs Porcelænshaven campus.

LPF/MPP er en central del af og samtidig det største og mest mangfoldige institut på CBS. LPF bedriver kritisk og banebrydende forskning inden for humaniora og samfundsvidenskab med fokus på mennesket i samfundet. Vi placerer os selv midt i de europæiske traditioner for Kulturwissenschaften (kulturvidenskab) og les sciences humaines(humaniora). Vores forskningsfelter og baggrunde er mangfoldige og opstår inden for, mellem og på tværs af fagområder men bibeholder det centrale fokus med menneskers vilkår som individ og som fællesskab i en kontekst af social og økonomisk organisering og juridisk-politisk lovgivning. Vi arbejder tæt sammen med vores søsterinstitutter på CBS og skiller os ud med den bredde af perspektiver og tilgange vi kan tilbyde og en lyst til at tilvejebringe den mest avancerede teoretisk kvalificerede viden inden for humaniora og samfundsvidenskab. Vi bruger vores mangfoldighed til at gentænke hjørnestenene i business school-uddannelserne og skabe et fundament for livslang læring inden for business og sociale virksomheder. Med et kritisk blik forankrer vi vores institutstrategi i CBS’ strategi med en problematiserende og selvreflekterende tilgang til transformationen af samfund, erhvervsliv og mennesket.

MPPs engelsksprogede hjemmeside indholder oplysninger om instituttets forskning, undervisning, nyheder og begivenheder og tilgås her.

 

Ledelse
Institutleder Mitchell Dean
Sekretariatsleder Henrik Hermansen

Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
Copenhagen Business School
Porcelænshaven 18B
DK-2000 Frederiksberg
Danmark

Tlf: +45 3815 3630
E-mail: mpp@cbs.dk
Web: www.cbs.dk/mpp
CVR:19596915
EAN: 5798009814821