eaeco

Økonomisk Institut

Anita
Eskesen
Ph.d.-stipendiat


Kontor: POR/16.A-3.36
E-mail: ae.eco@cbs.dk
Link til denne hjemmeside
www.cbs.dk/staff/eaeco