Tiltrædelsesforelæsning for adj. professor Steen Hildebrandt

Professor Steen Hildebrandt udnævnes til adjungeret professor ved CVL. Hør hans tiltrædelsesforelæsning onsdag d. 2. april kl. 14 på Copenhagen Business School i SP2.01 Danske Bank Auditoriet

Onsdag, 2 april, 2014 - 14:00 to 16:00

TILTRÆDELSESFORELÆSNING

Copenhagen Business School har pr. 1. januar 2014 udnævnt Steen Hildebrandt til adjungeret professor i ”Lederskab” ved Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse (CVL) ved Copenhagen Business School.
I den anledning inviterer CBS til et fagligt og festligt arrangement:

Onsdag den 2. april kl. 14.00
SP2.01 Danske Bank Aud.
Copenhagen Business School
Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

PROGRAM

14.00 - 14.10
Velkomst og tildeling af æresbeviset
v/ Uddannelsesdekan Jan Molin og centerdirektør professor Preben Melander

14.10 - 15.00
Tiltrædelsesforelæsning
v/adjungeret professor Steen Hildebrandt
Tema: Vækst og bæredygtighed – Omstilling og nye muligheder

15.00
Reception
Udenfor SP2.01 Balkonen  

TILMELDING

Tilmelding til Henriette Kofoed senest fredag den 28. marts 2014 på cvl@cbs.dk eller telefon 38 15 29 06.
 

UDNÆVNELSE

Copenhagen Business School udnævner hermed Steen Hildebrandt til Adjungeret Professor i lederskab.

Professor Steen Hildebrandt er kendt som en markant og nyskabende ledelsesforsker og som en eminent formidler af viden om ledelse. Han skrev ph.d.-afhandling om implementering af operationsanalysemodeller og beskæftigede sig med operationsanalyse og management science-området i de første år af sin karriere. Fra midten af 1980’erne begyndte at arbejde med ledelses- og organisationsteori. Hans indsats har bl.a. handlet om forskellige aspekter af begrebet forandringsledelse og om den lærende organisation. I de senere år har han også interesseret sig for offentlig ledelse og samfundsmæssige problemstillinger, herunder med forskellige aspekter vedrørende virksomhedens placering og ansvar i det moderne samfund. Hans forfatterskab omfatter en række videnskabelige artikler samt et halvt hundrede selvstændige bøger. Hans nyeste bøger er Vækst og bæredygtighed og Lederskab til tiden.

I forhold til CBS vil Steen Hildebrandt bl.a. være optaget af spørgsmål vedrørende lederskabs- og virksomhedsbegrebets betydning i fremtidens globale komplekse samfund.

Frederiksberg, d. 2. april 2014
Per Holten-Andersen
Rektor

 

Sidst opdateret: Centre for Business Development and Management // 01/02/2019