tmbbhl

Institut for Business Humaniora og Jura

  • CBS Law
Thomas
Brinch-Pedersen
Ekstern Lektor
E-mail:
tmb.bhl@cbs.dk

Presentation and academic fields

Jeg har mere end 10 års erfaring inden for sourcing, herunder bl.a. fem år med udbud under Forsyningsvirksomhedsdirektivet. For nuværende arbejder jeg i rollerne som Senior Sourcing Manager og Regional Module Commercial Manager APAC i Ørsted. Jeg udbyder og forhandler kontrakter i milliardklassen og administrerer alle Ørsteds kommercielle aktiviteter inden for Heavy Lift-modulet for hele Asien og Oceanien i en portefølje på et større, to-cifret milliardbeløb.

Professional and/or academic experience

Vejledning inden for bl.a. følgende temaer, men ikke eksklusivt:

-       Udbud under Udbudsloven, Forsyningsvirksomhedsdirektivet mv. fra både et juridisk og økonomisk perspektiv,

-       Energi- og infrastruktursektoren,

-       Automobilindustrien, Fast-moving consumer goods (”FMCG”), mv.

Herudover har jeg dybdegående erfaringer med relevans for følgende fag:

·       Bachelorniveau:

-           Industriøkonomi

-           Rets- og kontraktøkonomi

-           Kvantitativ metode indenfor økonomi

-           Finansiering

-           Mikroøkonomi

-           Makroøkonomi

-           Metodologi, Videnskabsteori og Indre Markedsprojekt

-           Afsætningsøkonomi

-           Organisationsanalyse

Kandidatniveau:

-           Juridisk og Strategisk Spilteori

-           Strategic Management

-           Contracts and the Value Chain

-           Negotiation: Theory and Practice

-           Regulering af markeder

-           EU-regulering af offentlige indkøb – juridiske og økonomiske perspektiver

-           Strategisk kontrahering i et internationalt virksomhedsperspektiv

Pedagogical experience/method skills/supervision

Jeg har fungeret som vejleder, eksaminator og intern censor på bl.a. samtlige af CBS’ linjer inden for International Business siden 2016. Primært fokus inden for økonomiske discipliner; herunder bade kvalitative og kvantitative metoder. Jeg er økonomisk funderet men arbejdet til dagligt i krydsfeltet mellem de juridiske og økonomiske discipliner.

Over de seneste knap syv (7) år har jeg vejledt ca. 150 grupper og eksamineret i alt omkring 750 studerende.

External link