rmbhl

Institut for Business Humaniora og Jura

  • CBS Law
Rasmus
Mehl
Ekstern Lektor
E-mail:
rm.bhl@cbs.dk

Dummy profile picture
Presentation and academic fields

Cand.jur. – Master i Skatteret

Advokat (H)

 

Forsknings- og faginteresser:

Professionsansvar

Selskabsret

Professional and/or academic experience

Underviser og vejleder i:

Selskabsret / Erhvervsret

Other Teaching Activities

Faglige udgivelser:

“Ejendomme 2 - Skatter og afgifter”, Karnov Group Denmark A/S, 2019 (sammen med bl.a. professor, lic.jur. Hans Henrik Edlund)

”Ejendomme 1 – Formueret m.v.”, Karnov Group Denmark A/S, 2018 (sammen med bl.a. professor, lic.jur. Hans Henrik Edlund)

”Erhvervsmægleres opgaver og ansvar", Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014 (sammen med professor, lic. jur. Hans Henrik Edlund).

”Ejendomsformidlerens og ejendomsmæglerens erstatningsansvar”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2005 (sammen med adv., lic.jur. Søren Halling-Overgaard).