magbhl

Institut for Business Humaniora og Jura

  • CBS Law
Morten
Agervig
Ekstern Lektor
E-mail:
mag.bhl@cbs.dk

Dummy profile picture
Presentation and academic fields

·   Jura, herunder juridisk compliance og Corporate Finance

·   Stor interesse i Corporate Finance og konkurs- og rekonstruktion samt M&A

·   Har arbejdet som konsulent med fokus på blandt andet

·   Business Development - køb og salg af virksomheder, herunder den efterfølgende integration – optimering af processer i forbindelse med Compliance samt fokus på optimering af drift.

Har med få undtagelser primært arbejdet med teknologivirksomheder inden for ICT.

Professional and/or academic experience
  • Commercial Counsel med advokat baggrund, der har arbejdet i danske såvel som udenlandske virksomheder med fokus på ledelse samt kulturelle udfordringer navnlig efter opkøb.

 

Pedagogical experience/method skills/supervision

·   Har vejledt studerende på Jura på KU både i forbindelse med bacehlorrapport og specialeskrivning.

·   Har undervist på KU siden 2007 med fokus på obligationsret, tings- og kreditorrettigheder samt konkurs og rekonstruktion.

·   Har pædagogikum fra Syddansk Universitet i Virksomhedsøkonomi og Erhvervsjura.

Udarbejdet eksamensopgaver, været censor på både mundtlige og skriftllige eksamener.

External link