Spring menu over

lsbhl

Institut for Business Humaniora og Jura

  • CBS Law
Lars
Skriver
Undervisningsassistent
E-mail:
ls.bhl@cbs.dk

Dummy profile picture
Presentation and academic fields

Uddanelse:

Cand.jur., HD(R) og en 4 årig fuldmægtiguddannelse hos Skattestyrelsen. Jeg er p.t. i gang med at gennemføre ph.d.-uddannelsen i jura hos Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet, se https://jura.ku.dk/ansatte/phd?pure=da/persons/631296.

 

Arbejde:

Jeg er ansat som ph.d.-stipendiat på Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet, i et samarbejde med Skattestyrelsens hovedsæde, hvor jeg også er ansat som chefkonsulent i en juridisk stilling.

Professional and/or academic experience

Jeg forelæser i momsret. Jeg er herudover beskikket som universitetscensor i Censorkorpset for Jura og De Erhvervsøkonomiske Censorkorps, hvor jeg bedømmer eksaminer inden for skatteret, momsret, erhvervsjura og formueret. Jeg påtager mig i overensstemmelse med censorbekendtgørelsen ikke censorjobs på CBS, idet jeg er ansat på CBS.

 

Vejleder i områderne:

- Momsret, lønsumsafgiftsret, skatteforvaltningsret og forvaltningsret

 

Forsknings og faginteresser:

Momsret, personskatteret, EU-ret, skattestrafferet, og juridisk metode

Pedagogical experience/method skills/supervision

Jeg har deltaget i de 5 nedenstående pædagogiske ph.d.-kurser på Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet, som et led i ph.d.-uddannelsen.

  • Learning principles at Faculty of Law: 1 ECTS
  • Supervising students: ½ ECTS
  • Examining students: oral examination: ½ ECTS
  • Research based law teaching: ½ ECTS
  • Feedback practices: ½ ECTS
Other Teaching Activities

Deltager i kurser og konferencer indenfor forvaltningsret og forskning.