lktbhl

Institut for Business Humaniora og Jura

  • CBS Law
Lars Kjærgård
Terkilsen
Ekstern Lektor
E-mail:
lkt.bhl@cbs.dk

Dummy profile picture
Presentation and academic fields

Master i Skat

Arbejder v. KPMG Acor Tax

Professional and/or academic experience

Underviser og vejleder på Master i Skat

Underviser i kurserne:

- Kursgevinster

- Finansielle kontrakter

Supervisere og vejleder i:

- Masterafhandling

- Skatteret 

Other Teaching Activities

Har udgivet en række skatteretlige artikler samt bogbidrag