jbrbhl

Institut for Business Humaniora og Jura

  • CBS Law
Joachim
Brøns
Undervisningsassistent
E-mail:
jbr.bhl@cbs.dk

Presentation and academic fields

Jeg driver selvstændig advokatvirksomhed i samarbejde med andre advokater med vægt på erhvervsretlige forhold som kontrakter, samarbejder, selskabsret, ansættelsesret, energiret og procedure.

Min karriere har omfattet ansættelser i Dansk Erhverv, Coca-Cola Tapperierne, Grundfos, Ørsted, Energinet.dk og Shell, hvor jeg har beskæftiget mig med de fleste erhvervsretlige områder.

Mit særlige interesseområder er hvordan man får samarbejder til at fungere og udvikle sig.

Pedagogical experience/method skills/supervision

Jeg forelæser i Erhvervsret på HA-Almen, Konkurrenceret og Industriøkonomi på HA-Jur og i Erstatning og Forsikring på Cand. Merc Jur.

 

Jeg er vejleder på HA-Jur bachelor opgaver inden for Aftaleret, Formueret, Markedsret, Konkurrenceret, Selskabsret,

EU ret og Forvaltningsret.

External link