fmbhl

Institut for Business Humaniora og Jura

  • CBS Law
Frederik
Meding
Ekstern Lektor
E-mail:
fm.bhl@cbs.dk

Dummy profile picture
Presentation and academic fields

PhD & Cand.merc. (jur) / Master in Business Law 

Har egen virksomhed: Meding Holding A/S

Er underviser og vejleder på CBS (2005) 

Akademiske områder:

  • Det finansielle system og reguleringen heraf
  • Fondsret
  • Formueret

 

Professional and/or academic experience

Underviser i 

  • Retligregulering af kreditter og sikkerheder
  • Kreditret og kreditvudering
  • Retligregulering
Pedagogical experience/method skills/supervision

Vejleder i 

  • Formueret
  • Finansiel regulering
  • Fondsret

 

Other Teaching Activities
Udgivelser

Bøger:

 ”Kreditret – Dokumenter og Opgaver”, af Henrik Juul og Frederik Meding, 2008, Gjellerup.

 

 ”Gæld og forbrug”, af Hans Hansen, Frederik Meding og Finn Østrup, 2009, Forlaget Thomson.

 

 Harmonisering og konvergens – på realkreditområdet af Frederik Meding, 2009, Forlaget Thomson.

 

 ”Kreditret – Dokumenter og Opgaver”, af Henrik Juul og Frederik Meding, 2012, 2. udgave, Gjellerup.

 

 Vennebog til Lennart Lynge Andersen, Af Henrik Juul (red.), Frederik Meding (red.) og Peer Schaumburg-Müller (red.), 2012, Karnov Group.

 

Artikler:

 Rammepantebreve : Realkreditsektorens iturevne ønskeseddel, af Bjarne Astrup Jensen og Frederik Meding, Finans/Invest, 2005 – nr. 7.

 

”Realkreditinstitutternes adgang til at anvende rammepantebreve”, af Frederik Meding, 2006, Forlaget Thomson.

 

 ”Realkreditankenævnet – Er tiden løbet fra kompetencefordelingen”, af Frederik Meding, 2007, Forlaget Thomson.

 

 ”Særligt dækkede obligationer – status og perspektiver”, af Lennart Lynge Andersen og Frederik Meding, 2007. UfR, nr. 19, 12. maj 2007.

 

 ”SDO reformen og tinglysnings(afgift)”, af Frederik Meding, Erhvervsjuridisk tidsskrift, nr. 4, 2007.

 

 ”Samfundsmæssige interesser på realkreditområdet”, af Frederik Meding, 2008, Forlaget Thomson.

 

 ”Gaver og sponsorater i selskabs- og kapitalmarkedsretten”, af Frederik Meding og Peer Schaumburg-Müller, Erhvervsjuridisk tidsskrift, nr. 2, 2010.

 

 Panterettighedens indhold og udstrækning - Kreditinstitutters mulighed for at henvise til utinglyste forretningsgange, af Frederik Meding, 2012, Forlaget Thomson.

 

 ”Implementeringen af boligkreditdirektivet i dansk ret - har det givet værdi for Danmark at være foregangsland?” af Frederik Meding, Erhvervsjuridisk tidsskrift, nr. 4, 2015.