emabhl

Institut for Business Humaniora og Jura

  • Entrepreneurship, Ethics & Leadership Unit
Enrico
Macciò
Ph.d.-stipendiat


Kontor: POR/18.B-3.148
Tel:
+4538153687
E-mail: ema.bhl@cbs.dk
Dummy profile picture
Link til denne hjemmeside
www.cbs.dk/staff/emabhl