drjbhl

Institut for Business Humaniora og Jura

  • CBS Law
Dennis Ramsdahl
Jensen
Ekstern Lektor
E-mail:
drj.bhl@cbs.dk

Dummy profile picture
Presentation and academic fields

Jeg har har forsket, undervist og vejledt indenfor skateretten med primært fokus på moms- og afgiftsret i mere end 20 år. I den forbindelse har jeg udgivet en lang række faglige artikler samt bidrag til bøger. Herudover har jeg bidraget som arrangør og taler på mange nationale og internationale konferencer og seminarer indenfor fagområdet.

Professional and/or academic experience

Skatteret med primært focus på moms- og afgiftsret

Pedagogical experience/method skills/supervision

Jeg har været vejleder på flere hundrede skatteretlige specialer på såvel merc.jur, jur og cand.merc.jur. Jeg har desuden været vejleder på en lang række masterafhandlinger og ph.d.-afhandlinger.