bp.bhl

Institut for Business Humaniora og Jura

 • CBS Law
Bent
Pedersen
Ekstern Lektor
E-mail:
bp.bhl@cbs.dk

Presentation and academic fields

Jeg er ansat som ekstern lektor ved BHL-instituttet med det primære formål at undervise inden for området ”Strategisk kontrahering”. Jeg har siden 2017 sammen med professor Kim Østergaard udviklet, koordineret og undervist faget ”Strategisk kontrahering i et internationalt virksomhedsperspektiv”. I 2020, 2021 og 2022 udviklede, koordinerede og underviste jeg (ligeledes sammen med Kim Østergaard) faget ”Strategisk anvendelse af sundhedsdata”. I forårssemestret 2024 er jeg medunderviser på et nyt valgfrit fag, ”Bæredygtighed i et værdikædeperspektiv - Valg af kontraheringsform”.

Professional and/or academic experience
 • Samtidig med min ansættelse som ekstern lektor blev jeg professor emeritus ved Institut for International Økonomi, Politik og Business (EGB). Mit fagområde har været, og er, International Virksomhedsøkonomi.
 • Jeg var i årene 2014-2023 aktivt medlem af MADE-netværket (MADE = Manufacturing Academy of Denmark) med deltagelse af alle de større danske fremstillingsvirksomheder samt universiteterne AAU, AU, CBS, DTU, KU, og SDU.
 • I perioden 2008-2021 var jeg gæsteprofessor ved Gøteborg Universitet, hvor jeg gennem alle årene underviste i faget ”Global Sourcing”.
 • I årene 2004-2016 var jeg aktivt medlem af TON (The Outsourcing Network) bestående af en række private og offentlige virksomheder samt forskere fra CBS og DTU, engageret i outsourcing og offshoring hhv. i praksis og forskningsmæssigt.
 • Fra 1984-85 og igen fra 1986-89 var jeg ansat som økonom ved Carlsberg Forskningscenter, afdeling for Bioteknologi og Diversificering, hvor jeg bl.a. betjente en række teknologi-baserede datterselskaber (som sidenhen blev frasolgt eller afviklet som led i Carlsbergs fokusstrategi). Indimellem de to ansættelser var jeg kortvarigt ansat som adjunkt, hvor jeg assisterede lektor Harald Vestergaard at starte CBS’ første studenterudvekslingsprogram, Advanced Program in International Management (APIM) i samarbejde med førende amerikanske universiteter/business schools (NYU, Kellogg’s, Oregon State University, m.fl.) samt britiske London Business School. 
 • Jeg erhvervede PhD-graden i 1996 (med et ½ års ophold ved HEC Paris) og blev inden da - i 1994 - ansat som adjunkt. Jeg blev lektor i 1996, professor mso i 2004 og fuld professor i 2009. Min PhD-afhandling omhandlede danske eksport-virksomheders samarbejde med deres udenlandske eksportformidlere (handelsagenter og forhandlere) – et emne som jeg sidenhen har undervist i på CM.JUR-studiet; først sammen med Jens Fejø og efterfølgende med Kim Østergaard.
Pedagogical experience/method skills/supervision
 • I 1995 gennemførte jeg adjunkt-pædagogisk kursus.
 • I 2012 gennemførte jeg pædagogisk kursus med fokus på MBA-undervisning.
 • Jeg har siden 1996 vejledt adskillige hundrede speciale-studerende, primært på HD-IB og CM.JUR-uddannelserne. Herudover har jeg været vejleder for et mindre antal studerende på bachelor/HA uddannelserne. Endelig har jeg vejledt 10 PhD-studerende.
 • Udover i Sverige, har jeg lejlighedsvist undervist i Australien, Finland, Norge, Portugal, Vietnam, Rumænien, og Østrig.
Other Teaching Activities
 • Jeg har skrevet og publiceret (via Ivey Publishing) tre undervisningscases. Yderligere tre (to om Mærsk og en om GN Audio) forventes publiceret i 2024 gennem Ivey Publishing og/eller Harvard/Nordic Case House.
External link