apibhl

Institut for Business Humaniora og Jura

  • CBS Law
Anja
Piening
Ekstern Lektor
E-mail:
api.bhl@cbs.dk

Presentation and academic fields

Jeg startede i 2015 advokatfirmaet NP advokater, som jeg i dag er medejer af sammen med to andre. 

Jeg er administrerende direktør, partner og advokat, og varetager dermed både opgaven som overordnet ledelsesmæssigt ansvarlig for virksomheden og arbejder i denne funktion intensivt med virksomhedens strategi, forretningsudvikling og overordnede personaleledelse.

Herudover fungerer jeg, på linje med de øvrige i virksomheden, rådgivningsfunktionen både over for virksomhedens private og offentlige kunder.

Mine specialistområder er udbudsret i almindelighed, og med særligt fokus på centraliseret indkøb, rammeaftaler og dynamiske indkøbssystemer, strategisk indkøb, indkøb og tilbudsafgivelse inden for velfærdsområdet, bæredygtighed i offentlige indkøb og optimering af indkøbsprocesser. Herudover arbejder jeg ofte med kontraktret, aftaleret og tilsvarende tilstødende retsområder.

Jeg fører ganske mange sager ved Klagenævnet for Udbud, men søger altid at løse sagerne uden at sagerne kommer hele vejen til klagenævnet.

Herudover rådgiver jeg ofte i mere forretningsmæssigt og strategisk perspektiv, herunder med inddragelse af både politiske og kommercielle hensyn, typisk stadig i regi af samhandel mellem offentlig og privat sektor.

Jeg underviser ofte på både egne og eksterne kurser, konferencer m.v., ligesom jeg jævnligt skræddersyr konkret kompetenceudviklingsforløb til offentlige eller private kunder, der har brug for kompetenceudvikling inden for spektret ”samhandel mellem offentlig og privat sektor”.

 

Professional and/or academic experience

+ 10 års ledelsesmæssig og strategisk erfaring 
15 års erfaring med Udbudsret, offentligt indkøb og rådgivning om indkøb 
+ 15 års undervisningserfaring

Var med til at udarbejde den første danske udbudslov, som netop er blevet revideret.

Medforfatter på bøgerne ”Udbudsretten” og ”Udbudsloven” udgivet af ExTuto i hhv. 2019 og 2016 

Forfatter til en lang række faglige artikler inden for udbudsretten.

 

Pedagogical experience/method skills/supervision

Har deltaget I følgende CBS kurser:

  • Learning to teach

  • Supervision of Masters’ thesis

 

External link