Nyheder


 • 05.12.2011

  Invitation til debat om en Fælles Europæisk Købelov med Viviane Reding

  I december besøger Næstformand for Europa-Kommissionen og Kommissær for Retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab Viviane Reding København. I den forbindelse afholder Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark en kort konference i samarbejde med Copenhagen Business School (CBS).
 • 02.11.2011

  Foredrag ved Professor Peter Arnt Nielsen

  I forbindelse med årsmiddagen i Den Danske Afdeling af Comité Maritime International og International Law Association den 24. november 2011 holder professor Peter Arnt Nielsen, Juridisk Institut, et foredrag om den igangværende revision af Bruxelles I-forordningen om domstolenes internationale kompetence og tvangsfuldbyrdelse af domme i handelssager.
 • 09.05.2011

  New book: European Legal Method - Paradoxes and Revitalisation

  This book brings together essays by leading legal scholars from a number of European countries on European legal method(s). The concept is used in a broad and open sense as it is subject to development. Both in Europe and in North America there is, and has for some years been, a seemingly renewed debate on methodology in legal research.
 • 28.04.2011

  Ph.d.-studerende Inger Høedt-Rasmussen deltager i "Stjerner med hjerner"

  Den landsdækkende videnskabsfestival, Forskningens Døgn, åbnes som noget nyt i år af en dyst mellem otte udvalgte ph.d.-studerende fra hele Danmark. Deres udfordring er: Forskningsformidling. Hvem er bedst til at formidle sit forskningsfelt udover forskningsverdenens grænser? Hvordan omsættes den videnskabelige retorik til et sprog, alle forstår?
 • 01.03.2011

  International Handbook On Public–Private Partnerships - with contribution from Christina D Tvarnø

  '“Partnership” is a widely-used and confusing term in public management. This book pilots the reader expertly through the diverse ambitions for PPPs, and the contexts in which they have been used. It draws on the first-hand experience of politicians and managers in steering partnerships, combined with solid research and observation. A particular strength is the recognition of how PPPs are understood in various national settings, and the scope for international policy learning. The contributors write in a style which is both authoritative and accessible to students, policy-makers and professionals seeking to understand the complexities of partnership working.’– Francis Terry, London School of Economics, UK
 • 04.01.2011

  Peter Arnt Nielsen deltager i dansk EU-delegation

  Professor Peter Arnt Nielsen, Juridisk Institut, CBS, er af Justitsministeriet udpeget til at indgå i den danske delegation i EU om de kommende forhandlinger om EU-kommissionens forslag til ny Domsforordning.

Sider