Projektdeltagere

  • Coordinator: Jörg Claussen

Identifikation af Peer Effects i Adopteringen af Solpaneler (IPESPA)


Abstract:

Omstillingen til et energisystem baseret på genanvendelige energiteknologier er en central udfordring både i Danmark og globalt. For at gennemføre denne omstilling skal en øget grad af energiproduktionen foregå på husholdningsniveau, eksempelvis fra solceller. En øget forståelse af hvordan forskellige faktorer influerer et individs beslutning om at adoptere denne type teknologier, vil dermed både have stor værdi videnskabeligt og samfundsmæssigt. Dette projekt anvender et unikt datasæt, som gør det muligt at studere den kausale peer-effekt fra forskellige grupper på denne beslutning gennem brug af delvist overlappende peers i metoden. Ved at kombinere data om husholdningers installation af solceller med registerdata vedrørende individers sociale netværk og sociodemografiske karakteristika, bidrager projektet til forskningen indenfor peer-effekter ved at udforske: 1) Den relative påvirkning fra forskellige typer af peers (familiermedlemmer, naboer og kollegaer); 2) Modererende effekter fra en række karakteristika hos modtagere og afsendere af påvirkningen (status, uddannelse og forbundethed); 3) Hvorvidt påvirkningen og adoptionssandsynligheden påvirkes gennem eventuelle statuseffekter kontra æstetiske overvejelser, når solcellerne er synlige fra gaden.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Danmarks frie forskningsfond

Institut:

Institut for Innovation og Organisationsøkonomi

Samarbejdspartnere:

ETH Zürich, Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb , Ludwig-Maximillians-Universität München

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-05-2015

Slutdato:

31-01-2020

The page was last edited by: Dean's Office of Research