Projektdeltagere

  • Coordinator: Lars Peter Østerdal

Normativ fundering og adfærdsmæssige konsekvenser af ikke-markedsbaseret allokering (NORMA)


Abstract:

Effektiv og fair allokering af ressourcer er afgørende for stabilitet og udvikling iethvert samfund. Ressourcer til produktion og forbrug allokeres ofte ved hjælp af markeder, dvs. institutioner hvor aktører, med ejendomsrettigheder over forskellige ressourcer, engagerer sig i køb og salg, og hvor priser regulerer udbud og efterspørgsel. Men vigtige allokeringsbeslutninger foretages også på ikkemarkedsmæssig basis. Dette er eksempelvis tilfældet for mange former forsundhedsydelser, hvor lighedshensyn er afgørende, og ved tilvejebringelse af fælles goder, hvor markeder generelt er ineffektive. I praksis er sådanne allokeringer ofte baseret på ad hoc-beslutninger, motiveret af politiske hensyn, pres fra interessegrupper, eller hensyn til effektivitet alene. I en tid med øget fokus på ulighed og pres på de offentlige budgetter, er det en central udfordring for analytikere og beslutningstagere at forbedre effektivitet, legitimitet oggennemsigtighed i de fordelinger af goder som foretages på ikke-markedsmæssig basis. Formålet med projektet er at øge den basale viden om ikke-markedsmæssige ressourcefordelingsmekanismer og derved give input til design af principper og politikker. Med en unik kombination af teoretiske analyser og eksperimentelle studier undersøges det normative og adfærdsmæssige grundlag for sådanne fordelingsmekanismer samt dets konsekvenser for allokering af sundhedsydelser og tilvejebringelse af fælles goder.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Danmarks frie forskningsfond

Samarbejdspartnere:

Syddansk Universitet, Københavns Universitet

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-10-2016

Slutdato:

30-09-2020

The page was last edited by: Dean's Office of Research