Projektdeltagere

Handel og distributionen af velfærd: En empirisk tilgang


Abstract:

Engagement i globaliseringen er en hjørnesten i dansk økonomisk politik. Danmark er medlem af EU, Verdenshandelsorganisationen og Nordisk Råd. Samtidig er et retfærdigt samfund indbegrebet af danske værdier og et vigtigt mål for dansk socialpolitik. Mange danske regeringstiltag er designet til at mindske ulighed, såsom fri adgang til uddannelse, nationaliseret sundhedspleje, høje marginale topskattesatser og omfattende social bistand. Vi vil udvikle en ny empirisk ramme for at identificere globaliseringens vindere og tabere, kvantificere størrelsen af disse gevinster og tab, og bestemme de specifikke kanaler, hvorigennem handel påvirker danskernes velfærd. Identifikationen af disse kanaler er et nødvendigt skridt for udformningen af yderligere politiske tiltag, som kan hjælpe arbejdstagere, der har været negativt påvirket af international handel. Vores resultater vil være nyttige for danske beslutningstagere, som fortsætter deres bestræbelser på at sikre, at globaliseringen gavner flertallet i Danmark.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Danmarks frie forskningsfond

Samarbejdspartnere:

Purdue University

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-06-2018

Slutdato:

31-05-2021

The page was last edited by: Dean's Office of Research