De opstående grænselande for privat and offentlig regulereing af Corporate Social Responsibility (CSR FRONTIERS)


Abstract:

Forsknings-publicerings-workshoppen undersøger den voksende offentligeregulering af Corporate Social Responsibility (CSR). Den nye regulering er overraskende, fordi CSR ofte defineres som frivillige virksomhedstiltag på det sociale og miljømæssige område. Workshoppen problematiserer og undersøger 1) regeringers motivation for at vedtage lovgivning om CSR og 2) effekterne af disse nye reguleringstiltag. Workshoppens formål er at publicere den nyeste forskning på området i række artikler i en top-journal redigeret af workshoppens arrangører.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Carlsbergfondet

Institut:

Department of Business and Politics

Status:

Afsluttet

Startdato:

13-12-2011

Slutdato:

31-12-2012

The page was last edited by: Dean's Office of Research