Projektdeltagere

Finansiel Stabilitet - Baggrund, Virke og Konsekvenser Del 1 (Finansiel Stabilitet)


Abstract:

Forskningsprojektet adresserer tre overordnede spørgsmål:1. Hvad var den makroøkonomiske, sektormæssige og politiske baggrund for oprettelsen af Finansiel Stabilitet i oktober 2008?2. Hvordan har statsselskabet håndteret overtagelserne af hidtil private danske pengeinstitutter - herunder såvel de interne strategiske og organisatoriske relationer som de eksterne relationer i forhold til politikernes, offentlighedens og sektorens divergerende interesser3. Hvorledes har de danske, svenske og norske myndigheder samt de respektive finansielle sektorer håndteret denne og tidligere finansielle kriser, og hvad var baggrunden for forskellene på de danske, norske og svenske reaktionsmønstre?

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Nordea-fonden

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-04-2012

Slutdato:

31-12-2012

The page was last edited by: Dean's Office of Research