Selvforståelse og selvfremmedgørelse (SELFU&A)


 

Abstract:

Mennesker er et selvfortolkende væsen. Selvom dette er et central indblik i den filosofiske hermeneutik (Heidegger 1927; Taylor 1985), forbliver det et åbent spørgsmål om hvad det præcist betyder, at mennesker er ’dem selv’ eller har en ’identitet’ gennem selvforståelse. Dette projekt ønsker at besvare dette spørgsmål ved at gøre brug af en negativ metode, som fokuserer på selvfremmedgørelse. Hvordan kan selvforståelse være grundlæggende for mennesker, hvis det også er muligt at miste selvforståelse? Hvad viser mulighederne for selvfremmedgørelse om selvforståelses rolle i det at være menneske? Vi foreslår at brugen af en sådan negativ metode, vil kunne vise hvordan relationer til en selv, andre og omverdenen er forbundet til det at være menneske.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Velux Fondens humanvidenskabelige satsning

Samarbejdspartnere:

Københavns Universitet

Status:

Afsluttet

Startdato:

30-04-2013

Slutdato:

31-08-2017

The page was last edited by: Dean's Office of Research