Æstetisk organisering af fællesskaber


Abstract:

Forskningsprojektet undersøger, hvordan kunstens æstetiske virkemidler organiserer fællesskaber og fællesskabsfølelser. Projektet udgør et kvalitativt case studie, der trækker på æstetisk orienterede organisationsteorier for at præcisere relationen mellem æstetiske interventioner, faciliterende processer og organiseringen af fællesskaber. Fokus rettes mod at fremhæve og specificere det æstetiske i organiseringen og det organiserende i æstetikken.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Statens Kunstfond

Institut:

Institut for Ledelse, Politik og Filosofi

Status:

Igang

Startdato:

21-02-2019

The page was last edited by: Dean's Office of Research