Støtte til konferencedeltagelse - IFA 2020


Abstract:

Formålet med kongressen og nationalrapporterne er at analysere virkningen af det såkaldte Multilaterale Instrument (MLI) i forhold til det globale netværk af bilaterale dobbeltbeskatningsaftaler. Målet er ikke endnu en gang at analysere indholdet af MLI’en, men i stedet at vurdere de virkninger som MLI’en – og mere generelt af OECD's projekt om skatteudhuling og flytning af overskud (BEPS) – har haft på netværket af dobbeltbeskatningsaftaler. En analyse af disse virkninger vil gøre det lettere at vurdere effektiviteten af de multilaterale tiltag, der er gennemført i de seneste år, og vurdere om de aspekter af BEPS-handlingsplanen, der blev forfulgt gennem MLI’en, har været vellykkede

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

FSR's Studie- og Understøttelsesfond

Institut:

Institut for Ledelse, Politik og Filosofi

Status:

Afsluttet

Startdato:

23-01-2020

Slutdato:

31-10-2020

The page was last edited by: Dean's Office of Research