Projektdeltagere

Der er ikke registreret deltagere til dette forskningsprojekt

StartUp i praksis


Abstract:

StartUp i Praksis er et projekt med fokus på udvikling af projektorienterede ECTS givende forløb (aka praktik) på universiteterne, forankret i Studentervæksthusene.De studerende sikres mulighed for at kunne gå i praktik i student start up i Studentervæksthusene eller i praktik i egen virksomhed forankret i Studentervæksthusene.Projektet sikrer opkvalificering af vejledere i Studentervæksthusene. Projektet adresserer ligestilling mellem køn samt opkvalificering af involverede ansatte. Projektet indeholder derfor fokuserede aktiviteter, der sikrer stringens og kongruens mellem projekt og investeringsprioriteten.Med dette projekt sikres et nationalt forankret projekt, der efter projektperioden kan forankres og driftes gennem eksisterende taksameterstrukturer. Projektet er herved bæredygtigt og skalérbart.

Type:

EU

Bevillingsgiver:

Den Europæiske Socialfond

Institut:

Copenhagen Business School

Samarbejdspartnere:

Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Københavns Universitet

Status:

Afsluttet

Startdato:

08-01-2018

Slutdato:

28-01-2021

The page was last edited by: Dean's Office of Research