Projektdeltagere

  • Coordinator: Larissa Rabbiosi
  • Participant: Aleksandra Gregoric

Diaspora-investorers rolle i udviklingslande: et studie i virksomhedsinternationalisering og inter-firm samarbejder (The role of diaspora investors in developing countries)


Abstract:

Dette projekt undersøger diasporamedlemmers rolle som udenlandske investorer i deres oprindelseslande. Med diaspora menes befolkningsgrupper, der lever udenfor oprindelseslandet. Formålet med projektet er at frembringe en forståelse af hvordan virksomheders beslutninger angående internationalisering, og samarbejde med andre virksomheder, påvirkes af diasporamedlemmers tilstedeværelse som investorer i virksomhederne. Projektet opstiller to hypoteser. Den første hypotese er at diasporamedlemmer som minoritetsejere i oprindelseslandets virksomheder, kan lette beslutninger angående direkte investeringer i udlandet på grund af den specialiserede viden og erfaring, omkring udenlandske markeder, diasporamedlemmerne besidder. Den anden hypotese er diasporamedlemmers tilstedeværelse som investorer—sammenlignet med andre typer af udenlandske investorer—positivt påvirker udenlandsk ejede virksomheders samarbejde med lokale virksomheder i oprindelseslandet. Dette på grund af diasporamedlemmernes sociale bånd til—og viden om—den lokale kontekst i oprindelseslandet. Sammenhængen forventes dog at afhænge af styrken af de lokale institutioner, således at sammenhængen vil være mindre udtalt, når der er stærke regionale institutioner. Projektets hypoteser testes ved brug et paneldatasæt indeholdende information om indiske virksomheder over perioden 2006-2014.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Danmarks frie forskningsfond

Institut:

Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse

Samarbejdspartnere:

Università degli Studi di Catania, Fox School of Business, Temple University, Northeastern University

Status:

Afsluttet

Startdato:

02-11-2015

Slutdato:

31-07-2020

The page was last edited by: Dean's Office of Research