Projektdeltagere

Seksuel chikane på arbejdsmarkedet – en retlig analyse i nationalt og EU-retligt perspektiv


 

Abstract:

Projektets målsætning er at fastlægge gældende ret i Danmark vedrørende seksuel chikane på arbejdsmarkedet, herunder afklare hvor retstilstanden er uklar, og hvor reguleringen ikke anvendes som tilsigtet. Dernæst vil projektet analysere, hvorvidt retstilstanden er i overensstemmelse med det EU-retlige forbud mod seksuel chikane på arbejdsmarkedet, herunder i hvilken udstrækning nationale domstole og nævn er forpligtet til at anvende det EU-retlige forbud.
Den forskningsfaglige nyhedsværdi står på tre ben, dels findes der ikke forskning, der analyserer retsstillingen i Danmark anno 2018, dels findes der ikke forskning, der analyserer retsstillingen på EU plan, og dels findes der ikke forskning, der via en komparation mellem den nationale retsstilling og EU- retsstillingen udforsker, hvilken betydning EU-retten har for håndhævelsen af forbuddet mod seksuel chikane på arbejdsmarkedet på nationalt plan. Projektet udgør således et forskningsmæssigt nybrud inden for ligestillingsretten.
Projektets succeskriterier består i at yde juridiske forskningsresultater, herunder konkret de i afsnit E nævnte publikationer, der bidrager til den samfundsaktuelle diskussion af, om håndhævelsen af forbud- det mod seksuel chikane på arbejdsmarkedet i Danmark er effektivt, og som bringer forskningen nærmere forståelsen af det retlige hierarki mellem henholdsvis de nationale domstole og nævn og EU-domstolen.
For HK vil forskningsresultaterne bidrage med et, på nuværende tidspunkt ikke-eksisterende, juridisk fundament, der kan skabe afsæt for HK’s videre arbejde med at forbedre lønmodtagerbeskyttelsen mod seksuel chikane på arbejdspladsen via retspolitiske tiltag, lobbyvirksomhed og egentlig juridisk sagsførelse ved de nationale domstole og nævn.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Innovationsfonden/Erhvervsph.d.

Status:

Igang

Startdato:

01-02-2019

Slutdato:

31-01-2022

The page was last edited by: Dean's Office of Research