Selvledelse i et hermeneutisk perspektiv


 

Abstract:

Projektet leverer en hermeneutisk filosofisk analyse af selvledelsesbegrebet i forlængelse af Platon, H.-G. Gadamer og H. Plessner, og det skildrer dermed to grundlæggende aspekter ved selvledelse, autonomi og autenticitet, som væsenstræk ved den menneskelige eksistens. Dermed udgør projektet et alternativ til den dominerende psykologiske, organisationsteoretiske og sociologiske forskning i selvledelse, som implicit eller eksplicit forstår ledelse af selvet i teknologiske termer.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Carlsbergfondet

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-02-2010

Slutdato:

02-05-2014

The page was last edited by: Dean's Office of Research