Vækst med Innovation i danske virksomheder (Vækst med Innovation)


Abstract:

En styrkelse af dansk produktivitet er afgørende for at sikre velstandsstigning i det danske samfund. I denne sammenhæng er innovation afgørende som drivkræft til at øge virksomhedernes produktivitet. Andelen af innovationsaktive danske virksomheder er dog ret konstant og omkring 50 procent. Dette kan fortolkes som et uudløst potentiale for velstandsstigning i Danmark, hvis andelen kan hæves. Andelen af virksomheder med innovation er lavere i Danmark end i lande som Sverige, Holland, Tyskland og Frankrig. Herudover er intensiteten i erhvervslivets forskning og udvikling (FoU) faldet fra 2013 til 2014 og andrager nu det laveste niveau siden 2009.Dette giver anledning til tre vigtige spørgsmål:1. Hvorfor har nogen virksomheder innovation, mens andre ikke har?2. Hvorfor investerer nogle virksomheder meget i innovation, mens andre har beskedne investeringer?3. Hvordan kan innovationsomfanget øges i danske virksomheder?Disse spørgsmål er vigtige især, når det konstateres, at der er stor forskel på intensiteten af innovation mellem virksomheder, selv indenfor snævert definerede brancher eller virksomhedsstørrelse.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Industriens Fond

Samarbejdspartnere:

Syddansk Universitet, Teknologisk Institut

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-01-2017

Slutdato:

31-12-2021

The page was last edited by: Dean's Office of Research