Projektdeltagere

Trade, Skill premium, and Skill Upgrading (TSS)


 

Abstract:

Med globaliseringen og handelsintegration er der opstået mange vigtige økonomiske spørgsmål over hele verden, herunder Danmark. To af sådanne afgørende og populære spørgsmål er: 1) givet landets skill fordeling, hvordan den internationale handel påvirker et lands lønspredning blandt arbejdere med forskellige kompetencer (dvs. ͟skill premium͟, og 2) Hvordan denne handel-inducerede ændringer i ͟skill-premium͟ påvirker arbejderes beslutninger om skill-opgradering. Eksisterende litteratur har undersøgt disse økonomiske aspekter særskilt, men ingen har sat brikkerne sammen både teoretisk og empirisk. Det er projektets ambition at udfylde dettehul. Vi vil derfor udvikle en teoretisk model og vil give empiriske beviser på, hvordan forandringer i ͟skill premium͟ som følge af handels integration, kan i væsentlig grad påvirke individuelle beslutninger mht. skill opgradering.Vores teoretiske model sigter mod at først afgøre, om ͟skill premium͟ bestemmes afhandelsintegration, og for det andet om skill fordeling påvirkes af ændringer i ͟skill premium͕͟ som er induceret af handels aktiviteter. Vi foreslår at teste de teoretiske forudsigelser for så vidtangår Danmark i periode fra 1994 til 2013. Danmark yder en fremragende ͟case͟ for voresanalyse af tre grunde: (1) Hvad angår handels aktivitet, har Danmark været en af de mest aktiveøkonomier; (2) Traditionelt Danmark handel har været koncentreret på få handelspartnere (ca.70% af den danske handel var med 10 lande, de fleste EU-medlemmer), men på det seneste erDanmark også begyndt at handle med udviklingslande, såsom Kina ; (3) Det faktum, at landet haret meget fleksibelt arbejdsmarked, reducerer restriktioner, vi er nødt til at påtage i voresteoretiske og empiriske studie.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Carlsbergfondet

Samarbejdspartnere:

New York University Abu Dhabi, University of California, Santa Cruz

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-01-2016

Slutdato:

01-12-2017

The page was last edited by: Dean's Office of Research