Projektdeltagere

En nyhedsuge i Danmark: Den journalistiske fødekæde 1999-2008


Abstract:

I undersøgelsen skal der tilvejebringes komparativt datamateriale, der kan danne grundlag for analyse af nyhedsmediernes samspil omkring nyhedsproduktion.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Danske Dagblades Forening (DDF)

Institut:

Department of Business and Politics

Samarbejdspartnere:

Roskilde Universitet

Status:

Afsluttet

Startdato:

26-06-2008

Slutdato:

14-02-2012

The page was last edited by: Dean's Office of Research