Projektdeltagere

Vækst gennem ejerskifte I danske ejerledede virksomheder (Ejerskifte i virksomheder)


Abstract:

De fleste danske virksomheder ledes af deres ejer. Forskning har vist, at disse virksomheder ikke udnytter deres fulde potentiale og at fx ejerskifte ikke gennemføres optimalt. Der er således et stort uudnyttet potentiale for øget produktivitet og vækst, som kan udløses ved at professionalisere ejernes ledelse generelt og helt specifikt ved at forbedre ejerskiftet. Dette projekt bidrager til produktivitet, konkurrenceevne og vækst via professionalisering af ejerledelse og kvalitetssikring af ejerskifte. Projektet indlejres i et unikt vidensmiljø på internationalt niveau, CBS Center for Ejerledede Virksomheder, hvilket sikrer en varig forankring af viden og effekter i Danmark.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Industriens Fond

Samarbejdspartnere:

INSEAD

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-05-2014

Slutdato:

01-04-2020

The page was last edited by: Dean's Office of Research