Et arbejdsmarked under forandring? Stigende betydning af selvstændig virksomhed.


Abstract:

Formålet med dette projekt er at undersøge om aktiviteter som selvstændig på arbejdsmarkedet er kommet til at spille en større rolle end aktiviteter som almindelig lønmodtager siden 2001. Med andre ord vil det blive undersøgt om almindelige lønmodtagere - dvs. personer, hvis primære indtægtskilde er løn fra ansættelse - i stigende grad også arbejder som selvstændig og baserer en del af deres indkomst fra aktiviteter registreret under enkeltmandsvirksomheder. Denne problemstilling er interessant, fordi det kan indikere et arbejdsmarked i forandring med et skifte væk fra alene at være beskæftiget i normal lønansættelse og mod et set-up baseret på aktiviteter fra både lønmodtager og selvstændig virksomhed.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Rockwool Fonden

Samarbejdspartnere:

Syddansk Universitet

Status:

Afsluttet

Startdato:

15-06-2018

Slutdato:

01-11-2019

The page was last edited by: Dean's Office of Research