Projektdeltagere

’’Forenelige forskelle? Pension og tilpasningen af præferencer inden for husholdningen’’


Abstract:

Dette projekt vil bruge unikt data til at undersøge, hvordan forskelle inden for par i præferencer og i beslutningsevner påvirker husholdningens økonomi. Mere specifikt undersøger vi, om skævheden i præferencer eller evner har indflydelse på valg og dermed villigheden i at gå på pension. Mange økonomiske beslutninger, såsom opsparing til pensionering, påvirker de to ægtefæller. Uanset om disse beslutninger træffes i fællesskab eller ej, kan de afspejle deres kompetence i at træffe økonomiske beslutninger, risikoen for begge ægtefæller og deres vilje til at udskyde tilfredsstillelse. Hvis ægtefællerne er uenige om deres risikoaversion og deres tålmodighed, må dette påvirke de økonomiske beslutninger, de træffer. Dette projekt tager udgangspunkt i et unikt datasæt, der kombinerer administrative bankdata med eksperimentelle mål for præferencer for at kaste lys over, hvordan par træffer vigtige økonomiske beslutninger.

Type:

Public (International)

Bevillingsgiver:

University of Michigan

Institut:

Institut for Finansiering

Status:

Afsluttet

Startdato:

30-09-2018

Slutdato:

29-09-2020

The page was last edited by: Dean's Office of Research