Projektdeltagere

Transfer Pricing konference 4. november 2015 - underskudsdækning


 

Abstract:

Skatteretsgruppen på CBS ønsker at afholde en international skatteretlig konference med emnet "Transfer Pricing" d. 4. november 2015 med deltagelse af internationale skatteeksperter.Konferencen er åben og relevant for en bred kreds af deltagere, herunder både praktikere, teoretikere og studerende. For at minimere de samlede udgifter til konferencen vil der blive opkrævet et mindre deltagelsesgebyr på ca. 500 kr. Deltagelse i konferencen vil dog være vederlagsfri for nationalt og internationalt akademisk personale på højere læreanstalter. Ligeledes ønsker vi at stille et vist antal fripladser til rådighed for SU-berettigede studerende.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

FSR's Studie- og Understøttelsesfond

Institut:

CBS Law

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-11-2015

Slutdato:

13-06-2016

The page was last edited by: Dean's Office of Research