Kinas økonomiske historie


Abstract:

Nærværende projekt vil både detaljeret redegøre for den kinesiske økonomis udvikling siden 1949 samt analysere den interne kinesiske diskussion blandt kinesiske økonomer, planlæggere og politikere om det kinesiske økonomiske systems indretning og funktion, herunder forholdet mellem plan og marked, forholdet mellem økonomiens hovedsektorer, investeringer versus forbrug, direkte udenlandske investeringer og oversøiske kinesiske investeringer, etc.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

ØK's Almennyttige Fond

Institut:

Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse

Status:

Afsluttet

Startdato:

07-06-2016

Slutdato:

31-12-2016

The page was last edited by: Dean's Office of Research