smlib

Bibliotek

Søren
Madsen
Bibliotekar
Kontor: SOL/A3.13
Tel:
+4538153721
E-mail:
sm.lib@cbs.dk
Foto: Søren Madsen
Primære arbejdsområder
 • Kontaktbibliotekar for FI og IOA samt tilhørende enheder
 • Kontaktbibliotekar til TAP-enheder og Executive
 • Præsentation af CBS Bibliotek på Facebook og Instagram
 • Redaktør (inkl. drift, udvikling og kvalitetssikring) af Libguides
 • Visitation af indberetninger til forskningsregistrering- og arkivering
 • Forskningsregistrering og -arkivering i CBS Research Portal (PURE)
 • Administration af ordning via Case Center (tidl. ECCH)
 • Administration af intern undervisning
 • Administration af CBS Library Data Lab
 • Brugerundervisning og -vejledning
 • Finansielle databaser: Bloomberg, Eikon/Datastream, Morningstar