lnlib

Bibliotek

Lars
Nondal
Chefkonsulent, cand.polit.
Kontor: SOL/A3.06
Tel:
+4538153691
E-mail:
ln.lib@cbs.dk
Foto: Lars Nondal
Primære arbejdsområder
 • Strategiske udviklingsopgaver
 • Forskerservice med særlig fokus på videnskabelig publicering og præsentation, open access, forskningsdata samt bibliometri og forskningspubliceringsanalyse
 • Konsulent i forskningsanalyse, forskningskvalitet og -statistik
 • Drift, udvikling og kvalitetssikring af forskningspubliceringsanalyse
 • Fagreferent for Finansiering, IT og Management
 • Bibliotekskontakt til forskningsdekanat og Akademisk Råd
Tillidshverv
 • Ledergruppemødet (CBS Bibliotek)
 • IT Programstyregruppen FORSK
Andre aktiviteter
 • D-CAF projektgruppen bibliotek, projektleder
 • Forskningsdata på CBS (digital forskningsstøtte og data management), projektgruppe
 • DOAN – Dansk Open Access Netværk
 • Styregruppen for National Data Management / Danske Universiteter
 • Den nationale styregruppe for Open Access / Styrelsen for Forskning og Innovation