jkblib

Bibliotek

Joshua Kragh
Bruhn
Cand.phil., cand.scient.bibl., specialkonsulent
Kontor: SOL/A3.02
Tel:
+4538153725
E-mail:
jkb.lib@cbs.dk
Foto: Joshua Kragh Bruhn
Primære arbejdsområder
 • Udvikling og implementering af redelighedsindsats på CBS
 • Superbruger og underviser NVivo
 • Kontaktbibliotekar for RR samt tilhørende enheder
 • Drift, udvikling og kvalitetssikring af brugerundervisning
 • Drift, udvikling og kvalitetssikring af CBS´ afhandlingsportal
 • Administrator URKUND
 • Administrator iThenticate
 • Administration af "Bestil-en-Bibliotekar"
 • Administration af informationsvagtgruppen og -mødet
 • Brand Administrator Qualtrics
 • Oversættelsesopgaver
 • Eventkoordinator CBS Library Forum
Andre aktiviteter
 • Formand, Forum for Læring, Informationskompetence, Pædagogik og Didaktik (FLIPD)
 • Næstformand, Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker (DFFU)
 • TR suppleant AC gruppen CBS Bibliotek
 • TR suppleant AC gruppen Campus Services
 • TAP repræsentant Akademisk Råd