eslib

Bibliotek

Erik
Sonne
Forskningsbibliotekar, cand.phil.
Kontor: SOL/A3.34
Tel:
+4538153735
E-mail:
es.lib@cbs.dk
Foto: Erik Sonne
Primære arbejdsområder
  • Fagreferent for Jura, Regnskabsvæsen, EU, Erhvervshistorie, Politik, Sociologi og Filosofi
  • Branche -og virksomhedsinformation
  • Kontaktbibliotekar for JUR samt tilhørende enheder
  • Særlige opgaver i forbindelse med Erhvervsservice og Corporate Partners
  • I redaktionen for Libguides
  • Brugerundervisning og -vejledning
Tillidshverv
  • Suppleant for tillidsrepræsentant, AC (DJØF/DM/FSK)
Andre aktiviteter
  • D-CAF, projektgruppe
  • EURODOK, Netværksgruppen for EDC-biblioteker
  • Forum for ophavsret