aklib

Bibliotek

Anette
Koll
Område- og publikumschef
Kontor: SOL/A3.15
Tel:
+4538153682
E-mail:
ako.lib@cbs.dk
Foto: Anette Koll
Primære arbejdsområder
 • Bibliotekets publikumsservice
 • Afdelingsledelse
 • Projekt- og kvalitetsledelse
 • Strategiimplementering
 • Drifts- og udviklingsopgaver indenfor processer og faciliteter
 • Udlånsarbejde
 • Studentermedhjælpere
   
Tillidshverv
 • Ledergruppemødet CBS Bibliotek
 • Samarbejdsudvalget CBS Bibliotek
 • Sekretær for FFU-bibliotekernes kontaktgruppe til DDB 

CV

Beskæftigelse

 • Område- og publikumschef, CBS Bibliotek, juli 2011 -
 • Førstebibliotekar og afdelingsleder, Handelshøjskolens Bibliotek, september 2002 - juni 2011
 • Afdelingsleder, Handelshøjskolens Bibliotek, 1998 – august 2002
 • Konstitueret afdelingsleder, Handelshøjskolen Bibliotek, Sprogbiblioteket, 1996 - 1998
 • Bibliotekar, Handelshøjskolens Bibliotek, 1992 – 1996
 • Bibliotekar, DS Industries, 1984

Uddannelse

 • CBS LEAD, Copenhagen Business School, 2009 - 2010
 • Master i Biblioteks- og Informationsvidenskab (MLIS), Danmarks Biblioteksskole, 2004 – 2005, 2007
 • DB, Videreuddannelse i Biblioteksledelse, 2002
 • Erhvervssproglig korrespondent, Handelshøjskolen i København, 1989 - 1992
 • Bibliotekar DB, Danmarks Biblioteksskole, 1980 - 1984