Taylor & Francis Online

Tidsskrifter fra forlaget Taylor & Francis indenfor humaniora og samfundsvidenskaberne.

Taylor & Francis Online

Tidsskrifter fra forlaget Taylor & Francis indenfor humaniora og samfundsvidenskaberne.

Indhold i Taylor & Francis Online

Taylor & Francis dækker mange emneområder. CBS Biblioteks har købt adgang til tidsskrifter der dækker humaniora og samfundsvidenskaberne. Der er ikke adgang til alle tidsskrifterne i databasen.

Tips fra bibliotekaren 

I advanced search har du mulighed for at søge mere specifikt på fx ord i titel eller abstract.

 

Fakta om Taylor & Francis Online

Omfang

Mere end 500 tidsskrifter

Leverandør Taylor & Francis

 

Sidst opdateret: CBS Library // 02/03/2023