ScienceDirect

Artikler inden for alle fagområder, heraf ca. 340 tidsskrifter inden for erhvervsøkonomi, samfundsvidenskab og computervidenskab.

Indhold i ScienceDirect

Artikler i fuldtekst fra over 2.000 tidsskrifter inden for alle fagområder, heraf ca. 340 tidsskrifter inden for erhvervsøkonomi, samfundsvidenskab og computervidenskab.

Ligeledes adgang til e-bøger inden for computer science, business, management og finansiering.  
 

Tips fra bibliotekaren 

Fakta om ScienceDirect

Omfang Ca. 2.000 tidsskrifter samt e-bøger
Leverandør Elsevier Science

 

Emner

Typer

Sidst opdateret: CBS Library // 30/08/2018

ADGANG TIL DATABASEN

Der er adgang til databasen på CBS campus og via fjernadgang.
Kun CBS-studerende og -ansatte kan benytte fjernadgang.