ScienceDirect

Artikler inden for alle fagområder, heraf ca. 340 tidsskrifter inden for erhvervsøkonomi, samfundsvidenskab og computervidenskab.

ScienceDirect

Artikler inden for alle fagområder, heraf ca. 340 tidsskrifter inden for erhvervsøkonomi, samfundsvidenskab og computervidenskab.

Indhold i ScienceDirect

Artikler i fuldtekst fra over 2.000 tidsskrifter inden for alle fagområder, heraf ca. 340 tidsskrifter inden for erhvervsøkonomi, samfundsvidenskab og computervidenskab.

Ligeledes adgang til e-bøger inden for computer science, business, management og finansiering.  
 

Tips fra bibliotekaren 

Fakta om ScienceDirect

Omfang Ca. 2.000 tidsskrifter samt e-bøger
Leverandør Elsevier Science

 

Emner

Typer

Sidst opdateret: CBS Library // 15/04/2021

ADGANG TIL DATABASEN

Der er adgang til databasen på CBS campus og via fjernadgang.
Kun CBS-studerende og -ansatte kan benytte fjernadgang.