Kompass - Easy Business

Indeholder oplysninger om ca. 50 mio. virksomheder på verdensplan, heraf ca. 240.000 danske virksomheder. Kompass indeholder et meget detaljeret produktregister fordelt på ca. 53.000 produkt- og serviceydelser.

Kompass - Easy Business

Indeholder oplysninger om ca. 50 mio. virksomheder på verdensplan, heraf ca. 240.000 danske virksomheder. Kompass indeholder et meget detaljeret produktregister fordelt på ca. 53.000 produkt- og serviceydelser.

Indhold i Kompass - Easy Business

Virksomhedsvejviser
Oplysninger om mere end 50 mio. virksomheder på verdensplan, heraf ca. 240.000 danske virksomheder. Kompass har traditionelt haft sin styrke inden for business-to-business (B2B) området, men dækker nu også f.eks. detailområdet.

Produkter og serviceydelser
Kompass' styrke er det meget detaljerede produktkodesystem (produktregister) som virksomhederne er placeret i. Der er tale om godt 53.000 forskellige produkter/varer. I andre gængse branchekodesystemer som DB07, NACE og NAICS er der max. 800 brancher.

Du kan også søge efter eksportområder og virksomhedsstørrelser. Oplysningerne i Kompass bygger primært på virksomhedernes egne indberetninger.

Styrken ved Kompass er mulighederne for at lokalisere virksomheder på baggrund af det omfattende produktkodesystem.

Finansielle oplysninger
Bibliotekets adgang omfatter ikke virksomhedernes finansielle oplysninger. Brug i stedet Navne & Numre Erhverv eller Orbis.

 

Tips fra bibliotekaren 

Easy Business modulet
Start din søgning ved at vælge menupunktet ”Søg”. Du kan vælge mellem Enkel eller Avanceret søgning. Du kan afgrænse din søgning via en række kriterier: Kompass klassifikation, Andre klassifikationer (branchekoder), Beliggenhed, Antal ansatte, Finanstal, Virksomhedsstruktur, Handelsnavne/varemærker mm.

Under ”Avanceret søgning” har du mulighed for at afgrænse dine søgninger på f.eks. Importområde, Eksportregion, Virksomhedsform, Grundlæggelsesår mm.

Sprog
Du kan vælge mellem en dansk- og en engelsksproget udgave.

Download / eksport af data
Det er kun muligt at downloade oplysninger for én virksomhed ad gangen i pdf-format. Vælg printikonet.
Det er derimod ikke muligt at downloade oplysninger for flere virksomheder ad gangen, da det ikke er en del af bibliotekets aftale med Kompass.

Søgevejledning
Videovejledninger

Begrænset antal samtidige brugere 
Kun 2 samtidige brugere. Klik "Log ud" efter brug.

 

Fakta om Kompass

Omfang Ca. 50 mio. virksomheder
Geografisk dækning Hele verden
Leverandør Kompass International

 

Sidst opdateret: CBS Library // 11/04/2024